„Na začátek jsme si pro návštěvníky připravili známé duety z operety France Lehára Veselá vdova a Emmericha Kálmána Hraběnka Marica,“ sdělila majitelka pořádající agentury Alena Bastlová. Operetní koktejl doplní baletní intermezzo z operety Julia Kalaše Mlynářka z Granady.


Poté přijde na řadu směs melodií z operety Bratránek z Batávie a Judita. V pořadu vynikajících pěveckých i tanečních výkonů se objeví známé árie i od českých autorů Oskara Nedbala a Rudolfa Frimla, Blondýnky něžné a písně z operety Rose – Marie.


„Program doplní i známé české písničky z meziválečného období. Nebudou chybět skladby z operety Ostrov milování i z filmového plátna. Závěr bude patřit muzikálům,“ upřesnila Alena Bastlová.


Zazní písně z Bernsteinovy West Side Story, Divotvorného hrnce, My Fair Lady či české hudební komedie Sto dukátů za Juana. Celým programem budou slovem provázet Alena Bastlová a František Štěpán.


Známé árie a úryvky nejen z operet zazní velkým sálem Národního domu v pátek od patnácti hodin. V Náměšti nad Oslavou se stejné představení uskuteční v tamní sokolovně od osmnácti hodin.