Francouzský klub 2020
KDY: 2. ledna, v 17 hodin
KDE: Městská knihovna, Třebíč
ZA KOLIK: 30 korun

Baskicko je území mezi Pyrenejemi a Atlantickým oceánem, zasahuje částečně do Španělska a Francie a stále si udržuje svébytnou kulturu i jazyk. Francouzské Baskicko zahrnuje provincie Dolní Navarra, Labourd a Soule. V současné době je znovuobjevují i čeští turisté - nejen majestátní Pyreneje, ale i historická města a přímořská lázeňská střediska.