Kamenné kříže stojí v Hrotovicích přímo naproti zámku. NA prostředním kříži je figura ukřižovaného Krista, na křížích na stranách jsou postavy ukřižovaných zločinců. Sochy jsou vytesané z jednoho kusu pískovce a stojí na žulovém hranolovém podstavci.

„Detailně propracované sochy je od neznámého umělce. Postavit je zde nechal roku 1898 místní mlynář. Dílo má vysoké uměleckořemeslné kvality, je to příklad drobné památky spojené s křesťanským kultem,“ komentovala Marie Fuňáková z Národního památkového ústavu v Telči.

Oprava větrného mlýna na Kanciborku. První návštěvníci by do něj mohli nahlédnout příští rok
Zatím se schovává, brzy ale ukáže novou tvář. Oprava větrného mlýna je ve finále

Zajímavostí je, že v Hrotovicích se dochoval poměrně vysoký počet sochařských děl. K těm nejcennějším patří barokní sochy šesti světců volně rozmístěné v intravilánu obce, které jsou také památkově chráněné.

Židovský domek naleznou turisté v Blahoslavově ulici v Třebíči, objekt má číslo popisné 64.

„Jde pravděpodobně o dům z první poloviny 17. století, se nachází v židovské čtvrti, která je součástí Městské památkové zóny Třebíč a od roku 2003 je také zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,“sdělila Ilona Ampalová z Národního památkového ústavu v Telči.

Domek je uspořádáním typickým představitelem židovské zástavby ve městě.

„Dům číslo 64 představuje hodnotný doklad historického vývoje, životního způsobu a prostředí židovské komunity v Třebíči. Částečně podsklepený objekt se zbytky klasicistní fasády se navíc dochoval ve značně autentickém stavu s velkým množstvím zajímavých stavebních a řemeslných prvků a archaických detailů. V objektu se nachází i řada hodnotných konstrukcí“, doplnila Fuňáková.

Ilustrační foto
Studenti z Vysočiny distanční výuku zvládají, chybí jim ale kontakt se spolužáky

„Vnitřní dispozice domu navíc dobře dokumentuje specifické aspekty života židovské minority a dochované výplně včetně kování a dalších řemeslných detailů dotvářejí jeho ucelený ráz a neopakovatelný genius loci“, dodává Fuňáková.

Kulturně historická hodnota domu spočívá zejména v jeho zasazení do urbanistické struktury, ve vnitřní dispozici, drobných zákoutích, celkovém objemu a hmotě, která odráží všechny vývojové vrstvy včetně úpravy ze 30. let 20. století.