Není to první příležitost, kdy se mohou návštěvníci seznámit s tematicky zaměřeným dokumentem, který mapuje osudy lidí na opačných koncích světa či odlišných kultur.


„Už v minulosti jsme v Halahoji několik filmů z nabídky Promítej i ty, kterou poskytuje nadace Člověk v tísni, uváděli,“ řekl jeden z organizátorů Tomáš Protivínský.


Tentokrát návštěvníci uvidí snímek, který byl v letošní nabídce festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. „Právě díky nadaci Člověk v tísni, která zajišťuje práva na promítání těm, kteří mají zájem, jsme si mohli snímek Farida Haerinejada a Mohamada Rezy Kazemiho Umřít ukamenováním objednat. Vybrali jsme jej záměrně. Ukazuje život žen odlišné kultury, pro nás v mnoha ohledech absurdní. Příběhy žen, které mají společného pouze to, že se nějakým způsobem provinily proti íránskému trestnímu řádu a hrozí jim za to odplata. V jejich případě jsou to tresty, které lze v našich končinách považovat za barbarské,“ dodal Tomáš Protivínský.


Lejla Mafi, Parissa a Nazanin se provinily sexuálním stykem s příbuzným, cizoložstvím a zabitím.


Lejlu znásilnil její bratr, Parissu prodával manžel a Nazanin bránila sebe a svou neteř před znásilněním. „Chceme ukázat život v této zemi takový, jaký opravdu je. A co to je být ženou v islámských zemích,“ dodal Protivínský.


Promítání dokumentu Zemřít ukamenováním začíná v pátek 12. listopadu v 19 hodin krátkým úvodem, pak následuje samotný film a po něm dojde i na diskuzi.


Dalším snímkem, který bude v Halahoji 3. prosince k vidění, bude film Kimčingílie, jenž bude vyprávět o situaci v Severní Koreji.