Opravu soch vstupního mostu zámku pomohly zaplatit peníze z dotací. Celkem oprava vyšla na 380 tisíc korun. „Jsme rádi, že se daří získávat finanční prostředky na obnovu státních památek z Evropských fondů za přispění místních akčních skupin,“ uvedl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Sochy opravili restaurátoři pod taktovkou akademického sochaře a restaurátora Jana Koreckého. Mnohaleté rozmary počasí se podepsaly na struktuře kamene. Na povrchu se začaly množit krusty s usazeninami a mechy a lišejníky.

Opravou soch ale práce na zámku v Náměšti rozhodně nekončí. V plánu je obnova fasády. „Připravena je další etapa obnovy, která se bude týkat především vnějšího pláště zámku, restaurování kamenných renesančních ostění oken, okenních rámů a křídel. Dále je potřeba obnovit omítky na hradebních zdech, válcové věže a vstupního mostu. U mostu ještě plánujeme odvodnění a izolaci tělesa mostu včetně průjezdu. Tato etapa by měla probíhat v letech 2021 až 2022,“ plánoval kastelán zámku v Náměšti nad Oslavou Marek Buš.