KDY: zítra, od 17.30
KDE: Židovské město, Třebíč
ZA KOLIK: vstup volný, dobrovolný

Festival Šamajim je plný koncertů, přednášek, akcí pro děti i dospělé. Na koncertech zaznívá klezmer i chasidské písně, pořádají se divadelní představení, taneční vystoupení a přednášky. Speciální program je určen pro rodiny s dětmi, připraveny jsou autorské i tematické výstavy a výuka klezmerových, balkánských a lidových tanců.