Koncert se uskuteční v zámeckém parku střediska. Vystoupí na něm krojovaná dechová hudba Blučiňáci. Začátek je naplánován na 15 hodin.

„Během odpoledne si mohou návštěvníci koncertu prohlédnout naše středisko, výstavu mapující naši činnost a také zakoupit výrobky, které vytvářejí naši klienti na aktivizačních činnostech,“ řekla ředitelka střediska Michaela Grmelová.

I tentokrát má koncert charitativní podtext. Z výtěžku koncertu a darů poskytnutých v tuto dobu bude zakoupena nová vana se zvedákem pro klienty střediska. Koncert podpořila i OSA, která středisku prominula poplatek. „Budeme rádi, když za námi přijdete a strávíte s námi příjemné odpoledne za poslechu kvalitní dechovky,“ zve Michaela Grmelová.