K vidění budou snímky Vladimíra Braunera, Jaroslava Hedbávného, Drahomíra Jelečka, Josefa Němce a Josefa Prodělala.

Zahájení se zúčastní všichni jmenovaní, kteří se svými fotografiemi podíleli na vzniku knihy. V té je zachycena jejich tvorba za poslední tři roky.

Slavnostní zahájení začíná v 16 hodin, výstava potrvá do 8. března.