„Ladislav Novák je symbolem hledačství, které provází třebíčské výtvarničení. Nejen on, ale i většina nejlepších výtvarníků z Třebíče vlastně byli amatéři. V tom pravém slova smyslu a správném slova smyslu amatér, amare - milovat. Měli rádi to, co dělali. Ale nebyli tím prvotním školením a vzděláním výtvarníci. Potřebovali tvorbu ke svému životu. Petr Benda je napůl profesionál, protože učí výtvarnou výchovu, ale kdyby se uměním chtěl živit, absolvoval by možná uměleckoprůmyslovou školu nebo akademii. Měl o sobě pochybnosti a vydal se touto cestou, ale potřeboval tvořit a ten čas pro svou tvorbu si musí najít, musí si ho vyvzdorovat,“ řekl k výstavě ředitel novoměstské galerie Josef Chalupa.

Automobilové historii fabriky je v Alternátoru v Třebíči-Borovině věnována výstava.
Automobilovou historii obuvnické továrny mapuje nová výstava