Cílem bylo upozornit na veřejnou sbírku, z které má být financována oprava rodného domu vilémovického rodáka Jana Kubiše.

„Ten název má hned tři roviny. Za prvé je to neuvěřitelný fakt, že jsem za celou cestu ani jednou nepíchl. Za druhé, že mě ta dlouhá cesta nezlomila. A za třetí, pochopitelně, že duše Jana Kubiše a dalších podobných hrdinů zůstala také celá a nezlomená až dokonce," vysvětlil autor.

Zcela zaplněný sál hudebního oddělení knihovny pobavily zážitky z cest, videoreportáž i vystoupení české miss Jitky Válkové.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám s opravou domu pomáhají. A zároveň vás pozvat do Dolních Vilémovic na výstavu k 70. výročí operace Anthropoid Někomu život, někomu smrt, která bude od 1. prosince k vidění v zasedací síni obecního úřadu," řekla starostka Dolních Vilémovic Jitka Boučková.