„Dohromady se do akademie přihlásilo téměř 90 seniorů, z kapacitních důvodů mohlo být přijato 64 uchazečů,“ oznámila garantka projektu Eva Vaňková ze Základní umělecké školy v Třebíči (ZUŠ).

Absolventi Akademie umění a kultury budou navštěvovat výuku ve výtvarném nebo tanečním oboru. V hudebním oboru nabídla ZUŠ seniorům individuální studium hry na klavír, varhany, akordeon, kytaru nebo keyboard, dále studium sólového nebo popového zpěvu či umělecký přednes. Kolektivní výuka pak probíhá v předmětech sborový zpěv, dějiny evropské a světové hudby a hudební seminář v estetických souvislostech. Studenty vyučuje 15 lektorů - pedagogů ZUŠ.

Akademie umění a kultury je společným projektem Základní umělecké školy Třebíč a města. Nabízí možnost uměleckého vzdělávání osobám starším šedesáti let s trvalým bydlištěm v Třebíči.

Zahájení akademie byly slavnostní, odehrálo se v Zadní synagoze v pátek 5. října. Seniory přišel pozdravit patron projektu, herec a třebíčský rodák Miloslav Mejzlík, který velmi ochotně přislíbil další spolupráci. Součástí slavnostního zahájení byla rovněž imatrikulace. Každý student byl představen a byl mu předán imatrikulační list. Hudební soubor Flautae ululatae s uměleckým vedoucím Radkem Vejmelkou studentům zahrál vedle několika evergreenů také studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Bezmála hodinovým programem provedla garantka projektu Eva Vaňková. Přátelskou a pohodovou atmosféru celé akce podtrhl Miloslav Mejzlík srdečným povídáním se studenty při drobném občerstvení po ukončení oficiálního programu.

Vstupní objekt areálu, kde dříve sídlilo také ředitelství nemocnice nebo patologie, začali dělníci tento týden demolovat.
OBRAZEM: Nemocniční vrátnice jde k zemi