Součástí festivalu je literární soutěž. Píše dnes vůbec někdo poezii?

Jistě, psaní poezie se stále věnuje dost lidí. Silnou, možná dokonce dominantní skupinu tvoří mladí autoři. Pro období adolescence je typická zvýšená citlivost; alespoň nárazově se jazykem poezie pokusí vyjádřit velká část dospívajících. Tyto spontánní, eruptivní pokusy se snaží podchytit první kategorie soutěže, vymezená věkem 12 až 19 let. Interval přitom není zvolen náhodně; je to věk, který Vítězslav Nezval prožil coby gymnaziální student v Třebíči. Tehdy také uzrálo jeho sebepochopení coby básníka.

A druhá soutěžní kategorie?

Po této rané fázi, jak lze očekávat, většina adeptů poezie odpadne. Semele je soukolí jiných zájmů, studia, nových životních možností a výzev. To je úplně v pořádku, tento národ nemůže mít deset milionů básníků. V keseru poezie se tak zachytí jen ti, pro které se stala životní potřebou. Mohou psát málo, v některém životním období vůbec nebo jen nárazově, ale už jsou jednou chyceni a poezie je provždy doprovází. Zejména takoví obsazují druhou kategorii soutěže určenou básníkům od 20 let.

Rekonstrukce Církevního chrámu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou.
VIDEO: Jako když se tlačí na pomeranč. Kopule se pod lucernou bortí

Jaké příspěvky poslali soutěžící do prvního ročníku? Byly kvalitní?

Ano, první ročník soutěže, který proběhl před pěti lety, byl obsazen velmi kvalitně. Obnovení tak významného festivalu po třicetileté odmlce byla velká věc a přirozeně poutala pozornost. Soutěž proto obsadili zkušení autoři znalí literárního provozu, kteří si uvědomovali výjimečnost celé situace. O úrovni prací svědčí i to, že nejen tehdejší vítězka druhé kategorie Tereza Sylva Klenorová, ale i někteří další ocenění po soutěži vydali své první básnické sbírky v běžných nakladatelstvích poezie.

Objevil se mezi soutěžícími nějaký nový Nezval?

To docela jistě ne. Vítězslav Nezval byl absolutní génius poezie, básník, jakého jsme nikdy před ním neměli a jakého už nebudeme mít. Ale první kategorii tehdy vyhrál mladý básník Jan Horefek, v jehož poezii jsem nezvalovská echa zaslechl. Právě on je letos jedním z členů soutěžní poroty – aby v ní zastupoval hlas mladé poezie. Nechceme být porotou zasloužilých autorů a literárních bafuňářů. Chceme, aby v ní každý soutěžící našel někoho, ke komu bude mít spontánní důvěru. Právě tak jsme její složení koncipovali.

Honzovi Křivánkovi je dvacet let a pochází ze Zárubic. „Studuju obor diplomovaný zdravotnický záchranář v Brně. Vybral jsem si ho hlavně proto, že chci zachraňovat lidské životy,“ říká o sobě. Předtím chodil na „zdravku“ v Třebíči. Už na střední škole věd
Chci zachraňovat životy, říká Honza ze Zárubic

Jaké jsou ceny pro vítěze?

Tou nejatraktivnější cenou je bezesporu vydání vlastní básnické sbírky. Sice jen drobné, do třiceti stran, ale první krok, jímž se vstupuje do literatury, nemusí být velký. Mimoto dostanou všichni ocenění také věcné ceny, jednak odpovídající literární povaze soutěže, jednat takové, které jim budou město Nezvalových studií připomínat.

Nezvalova Třebíč se bude letos po svém obnovení konat podruhé. Jaký bude program?

Velmi bohatý, půjde o dvouměsíční festival literárních večerů, autorských čtení, performancí ve veřejném prostoru, tanečních a divadelních vystoupení, slam poetry, exkursí, koncertů a samozřejmě zahrne taky naši literární soutěž, jejíž uzávěrka končí už 7. března. Tak pokud ještě někdo váhá, ať odloží všechny zábrany. I s vámi se chceme 25. dubna, v den vyhlášení výsledků, potkat.