Představí se kolem dvou desítek firem zabývajících se například osvětlením expozic, výrobou výstavních a úložných systémů či klimatizačních zařízení.

Pravidelným doplňkem tradičního setkání muzejníků, ale i pracovníků státní správy a samospráv, památkové péče, knihoven, galerií, archivů a cestovního ruchu jsou odborné semináře. "Letos budou zaměřeny na přepravu muzejních předmětů a využití audiovize a multimédií," řekl ředitel třebíčského muzea Jaroslav Martínek.

Veletrh pravidelně přiláká stovky návštěvníků. V nabídce doprovodného programu je letos organizovaná prohlídka baziliky sv. Prokopa, zapsané na prestižní seznam památek UNESCO. Při společenské akci v dalešickém pivovaru a tamním Muzeu rakousko-uherského pivovarnictví bude představen katalog sbírky elektrizačních strojků.