„Která z těchto akcí je ta nejvýznamnější, to nemohu říct, všechny jsou zajímavé a všechny mají pro Kralice jako takové svoji cenu,“ předeslal starosta Kralic nad Oslavou Emil Dračka.


První zmínka o Kralicích, lépe řečeno o Mikuláši Kralickém z Kralic pochází z 20. srpna roku 1310, kdy se jeho jméno objevilo na seznamu svědků dokumentu pocházejícího z oslavanského kláštera. Díky bratrům z Jednoty bratrské a jejich nezměrnému úsilí o nový překlad a vydání české Bible v 16. století se Kralice nesmazatelně vryly do historie země. A právě tato významná data budou v sobotu a neděli připomenuta všem, kteří si nenechají oslavy v Kralicích ujít.


Oslavy začaly už v pondělí, kdy v budově tamního obecního úřadu proběhla první z řady přednášek o obci. Výstava nazvaná Česká Bible v průběhu staletí zaplnila prostory základní školy a prezentuje díla českých umělců, na kterých se podílela biblická inspirace. Své zastoupení tu mají díla Olbrama Zoubka, Jana Kristoforiho, Ludmily Jandové a celé řady dalších. Budova školy je místem, kde bude vystavena ručně psaná Bible, která je součástí mezinárodního projektu, do kterého se může podle libosti zapojit každý.


Vyjde nová kniha


K tomuto významnému výročí vyjde i zcela nová publikace o obci. „Nová kniha má název Kralice nad Oslavou. Na jejím vzniku se podílel kolektiv autorů. Snažil se o co nejobsáhlejší popsání všech témat vztahujících se ke Kralicím, o kterých byla publikována celá řada knih a článků a dalších prací, ale nikdy v tomto rozsahu. Doufám, že v knize čtenáři najdou vše podstatné. V současné době je kniha v tiskárně. Máme objednáno na 500 výtisků,“ nastínil starosta.


Dalším, neméně důležitým bodem oslav, bude vysvěcení nového zvonu. Jeho jméno je Šimon a nahradí starý stejného názvu, který má už špatný zvuk. Tavit se ale rozhodně nebude. Je to dárek od biskupa českých bratří Jana Blahoslava, který zvon Ssimon věnoval roku 1557 příteli, kralickému pastoru Isaiáši Apolovi. Chybět nebudou ani různé upomínkové předměty jako například porcelánová pokladnička ve tvaru knihy knih, kterou přímo pro tuto příležitost nechala obec vyrobit u světoznámé firmy Thun.


Význam oslav dokreslí vystavené kroniky hasičů, ukázka jejich techniky a činnosti či prezentace členů tamního kynologického klubu. Po celou dobu oslav bude přístupný jak památní Kralické Bible tak i nová výstava v základní škole.

Program oslav v Kralicích nad Oslavou

Pátek 20. srpna
Rybník Práchovna , od 18 hodin – Letní noc se skupinou Stará kolena, ochutnávka ryb a jiných specialit
Sobota 21. srpna
Náves
Ukázky hasičské techniky i historické, cvičení hasičských družstev – soutěže, ukázky práce kynologického klubu, hry a soutěže pro děti.
Hřiště TJ FC Kralice – od 13 hodin
14 hodin – Společnost přátel dělostřelby – Když promluvila děla
15 hodin – vystoupení skupiny historického šermu Belenus, klub žonglování
16 hodin – Společnost přátel dělostřelby – Když promluvila ručnice
17 hodin – Přátelské utkání Staří páni FC Kralice proti ženám FC Rapotice
Neděle 22. srpna
9.30 hodin – Pomník Bible – zahájení oslav, představení knihy Kralice nad Oslavou a vystoupení pěveckého sboru Karla Němečka z Moravského Krumlova.
11 hodin – Mše svatá a svěcení zvonu, prohlídka obce, návštěva muzea a tvrze.
14 hodin – Setkání rodáků, obyvatel a přátel obce v sokolovně, vystoupení dětí z mateřské a základní školy, koncert dechové hudby Lesanka