Nejvýznamnější Tomanovou malbou z této doby je olej Lom v zimě z roku 1973 (74 x 53,5 cm).

V roce 1976, tři roky po dokončení Lomu v zimě, vyšlo z Tomanovy píle šest kubistických krajinářských grafických listů v technice linorytu. Ve stejné době jejich autor píše jedny ze svých prvních lyrických básní s přírodní tematikou. Dvanáct básní a šest zmíněných linorytů spojil v obsahu bibliofilie Krajina domova.

Lom v zimě získalo zjara 2017 do sbírek Muzeum Vysočiny Třebíč. Tam má být letos uložen rovněž autorský tisk Krajiny domova.

Jan Dočekal

Velikonoční výstava v Lesonicích.
Velikonoční kraslice mezi hudebními nástroji. Podívejte se