V kategorii Kulturní aktivita je zařazená expozice Děti Antonína Kaliny, kterou ve městě otevřeli loni v únoru. Expozice připomíná hrdinský čin třebíčského rodáka, který za druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald zachránil víc jak 900 židovských chlapců před jistou smrtí.

Do kategorie Péče o kulturní dědictví  Třebíč přihlásila loni zrestaurované sochy a plastiky na Masarykově náměstí. Jedná se o sv. Floriána, sousoší Hudba a o pomník Františka Palackého.

Otevření komunitního centra Moravia v Třebíči.
Zákazníky do Moravie přivádí zvědavost. A rádi se vracejí