Třebíč na začátku srpna již popáté pořádá Třebíčský židovský festival, který dříve nesl název Šamajim. Patronaci nad letošním ročníkem převzal známý režisér, herec, dramatik, spisovatel a pedagog Arnošt Goldflam. Třebíč však není jediná, kdo pořádá takto zaměřený festival. Další jsou například Boskovice nebo Holešov.


Úplným nováčkem je Olomouc, jehož organizátoři navázali s Třebíčským židovským festivalem spolupráci. Čeho se konkrétní spolupráce týká a jak bude vypadat organizace jsme se zeptali hlavních organizátorů Dnů židovské kultury Olomouc Alexandra Jeništy a Zdeňka Krajcara z Divadla hudby v Olomouci.

V čem bude spočívat spolupráce Třebíčského židovského festivalu a Dnů židovské kultury Olomouc?

Zdeněk Krajcar: Protože zakládáme první ročník festivalu židovské kultury v Olomouci, který proběhne 11. – 16. října, chtěli bychom se pokusit provázat jednotlivé židovské festivaly, které probíhají na Moravě ve městech Boskovice, Holešov a samozřejmě v Třebíči. Provázanost by měla spočívat v mediální rovině a dále v odkazech na internetu a propagačních materiálech.

Třebíčský židovský festival letos bude již popáté, a tak by se dalo říci, že již má svoji tradici a publikum. Nebojíte se, že o tuto tématiku nebude takový zájem?

Zdeněk Krajcar: Je pravda, že třebíčský festival má již určité zázemí. Myslíme si ale, že téma židovské kultury v Olomouci chybí. Předpokládáme, že z větší části budou naše publikum tvořit studenti, proto jej pořádáme až na podzim v říjnu.

Proč jste se rozhodli spolupracovat s třebíčským židovským festivalem?

Zdeněk Krejcar: Oslovili jsme pořadatele třebíčského židovského festivalu, protože cílová skupina lidí, kteří na tyto festivaly chodí je vlastně podobná. Chtěli jsme tak co nejvíc rozšířit povědomí a festivalech tohoto typu.

Spojovacím článkem židovských festivalů je samozřejmě jejich tématika. Máte i po obsahové stránce něco společného? Inspirovali jste se třebíčským festivalem?

Alexandr Jeništa: Ano, částečně jsme se inspirovali i tady v Třebíči. Prošli jsem si programy jednotlivých ročníků a do našeho programu některé umělce, pokud jsme se shodli termínově, zařadili. Program se vlastně trochu prolíná, to co je například u nás letos poprvé, tak leckde už v průběhu let bylo v ostatních městech. Například zatímco v Třebíči letos vystoupí známé rodinné violoncellové duo Jiří a Dominika Hoškovi. U nás v Olomouci přivítáme paní Helgu Hoškovou, která prošla jako dvanáctileté děvče terezínským ghettem, kde nakreslila několik kreseb. Sérií malých zázraků se několik desítek obrázků, které zachycují tamní život v letech 1941 až 1943, dochovalo. Vernisáž jejich děl proběhne právě v Olomouci na festivalu.


Co z vašeho pohledu nejzajímavějšího nabídne olomoucký festival?

Alexandr Jeništa: Asi nejzajímavější akcí, která v rámci těch šesti dnů festivalů proběhne, je představení dětské terezínské opery Hanse Krásy Brundibár v podání Dismanova dětského sboru Praha za doprovodu orchestru Archioni plus pod vedením Michala Macourka. Je to po stránce finanční i organizační nejnáročnější část celého programu. Dále je pak zařazena série přednášek na téma Židé a Olomouc a pak samozřejmě koncerty.

Jaké významné osobnosti navštíví váš první ročník?

Alexandr Jeništa: Co se týká umělců tak zde vystoupí například Marek Balok s orchestrem, který zahraje Židovské variace. Dále pak Vladimír Merta a Jana Lewitová nebo Pressburger Klezmer Band. Záštitu nad celým festivalem převzal předseda senátu Přemysl Sobotka, ministr školství Ondřej Liška a primátor Olomouce Martin Novotný. Svoji účast přislíbil také izraelský velvyslanec.

Jak vás vůbec napadlo uspořádat festival právě s touto tématikou, která není příliš známá?

Alexandr Jeništa: Na začátku byly dva impulsy. Měly jsme dvě oddělené představy o jednom koncertu a představení, které byly ale tak finančně a organizačně náročné, že uskutečnit to sólově, bylo nemyslitelné. A tak jsme to spojili. No a na to se začaly nabalovat ostatní věci a nakonec z toho vznikla idea, proč to neudělat jako festival. Zajímavé je to, že to všechno vznikalo inspirativně a spontánně.


FESTIVALY:


TŘEBÍČ - Třebíčský židovský festival (dříve Šamajim) 1. – 3. srpna


OLOMOUC – Dny židovské kultury Olomouc, „Židé a Olomouc“ 11. – 16. října. www.divadlohudby.cz

PAVLA KRČÁLOVÁ