Jan Dočekal začal o výtvarném umění psát v druhé polovině 70. let minulého století a pokračuje v tom dodnes. Všímá si především tvůrců z Vysočiny, zejména z Třebíčska, Jihlavska a Žďárska; členů Klubu výtvarných umělců Horácka, Spolku výtvarných umělců Vysočiny, v centru jeho pozornosti se ocitali i četní volní umělci, pravidelně recenzoval autorské výstavy na Vysočině.

Na konci uplynulého roku svůj archiv zabalil a včera jej předal řediteli třebíčského muzea Jaroslavu Martínkovi. „Dospěl jsem do věku, kdy už zřejmě nemá valný smysl, abych tento poměrně rozsáhlý archiv držel v soukromí. Předávám jej muzeu v dobré víře, že tam bude dobře uložen a že tam bude mít praktické užití vedoucí k prohlubování poznání umělců z Vysočiny i odjinud a jejich tvorby," pronesl Jan Dočekal. „Muzeum dar rádo do svých sbírek přijímá. Bude zařazen u knihovního fondu," podotkl ředitel muzea Jaroslav Martínek. V první fázi zaměstnanci muzea archiv oskenují a převedou do digitální podoby. „Přístupný veřejnosti bude ve studovně muzea, digitalizovaná forma může být po dohodě navíc na webu muzea," připustil Jaroslav Martínek.

Patrně nejvíc článků Jan Dočekal napsal o akademickém malíři Vlastimilu Tomanovi, akademické malířce Boženě Kjulleněnové či akademickém malíři Josefu Kremláčkovi. Neméně častá jsou v jeho textech jména Ladislav Novák, Vladimír Lavický, Emanuel Ranný, Vladimír Werl, Lubomír Kressa st., Miroslav Koupil, Paul Ewert, akademický malíř Boris Kjulleněn, Lubomír Kerndl, Zdeněk Macháček, akademický sochař František Vízner, Jaroslav Svoboda, Monika Vosyková, Jindřich Zezula, Bořivoj Pejchal, Miroslav Štěpánek, Jaroslav Vyskočil, Antonín Kanta a mnohá další.

Články nejčastěji vycházely v Třebíčském deníku a Žďárském deníku a dalších okresních tiskovinách.