Muži v kaftanech a s dlouhými vousy jsou oblíbeným motivem, který si zde fotografují turisté. Autorka knihy však směřovala mnohem dál. Chtěla nahlédnout do každodenního života uzavřené společnosti, která má svá vlastní pravidla a zákonitosti, pro vnější svět jen těžko pochopitelné. Publikace je tedy důležitým svědectvím nejen o židovství, ale také o práci fotografky, která šla za hranici možného. Zároveň je jedinou ženou-fotografkou na světě, která by podala tak rozsáhlé fotografické svědectví o životě této uzavřené komunity.

Kmotrem knihy je nestor české dokumentární fotografie Pavel Dias. Součástí večera bude kromě křtu také projekce fotografií s autorčiným výkladem. Právě její osobní tvůrčí cesta, umělecká vize i okolnosti, za kterých výsledná publikace vznikala, tvoří inspirativní a poutavý příběh. A ten může být inspirací pro širokou veřejnost.

Knihu vydalo jako svou první publikaci nové Nakladatelství Blízko, které založila třebíčská rodačka Blanka Fišerová. Projekt také podpořila Univezita Tomáše Bati ve Zlíně.

Plakát k výstavě.
Pomníky Velké války se stěhují do Budkova