Jako červená nit se táhne hudební činností sboru hrdost na významné předky, zejména na zakladatele veškeré hudební slávy Jaroměřic Jana Adama z Questenberka, od jehož narození v letošním roce uplynulo 330 let. Hudba byla jeho velkou láskou, byl výborným hráčem na loutnu a také sám komponoval. Není pochyb, že právě tato osobnost pozvedla kulturní činnost města až na samý vrchol. Podle neúplných pramenů se v Jaroměřicích provedlo ročně až 30 představení oper a komedií. Srovnání pro takový počet najdeme snad jen na císařském dvoře a mezi evropskými metropolemi.

Pěvecký sbor vznikl roku 1895, kdy jej založil P. Josef Peksa. Od té doby se ve vedení vystřídala řada dirigentů – J. Reichel, V. Čech a F. Vejtasa a od roku 1986 se ujal řízení sboru prof. Alois Kunst, který byl také autorem mnoha skladeb. Od roku 1992 se stal sbormistrem pan Ladislav Šabacký. Sbor má 35 členů. Náplní jeho činnosti je účinkování při církevních obřadech, slavnostních mších a koncertech. Interpretuje nejen skladby církevní, ale i úpravy lidových písní a klasickou sborovou literaturu. Jeho členové získali cenné zkušenosti z různých vystoupení doma i v zahraničí, zejména v Rakousku například ve Vídni a v Gerasu. Sbor byl také spoluorganizátorem 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Musica sacra – bez hranic. Stojí i za pozváním osmdesátičlenného smíšeného sboru z USA, který zde vystoupil v červnu a plánují i další – tentokrát společné vystoupení na květen příštího roku. Sbor také přijal pozvání na festival do Mnichova. Jak vidno, program i na příští rok je opravdu bohatý.

V současných dnech se Chrámový sbor připravuje na nejkrásnější svátky v roce – na Vánoce. Pravidelně vystupuje v Jaroměřicích na půlnoční mši a Boží hod.

Sbormistr Ladislav Šabacký na otázku, co je smyslem jeho práce i vlastní činnosti sboru bez zaváhání odpoví: „Je to služba farnosti a potom radost, kterou dáváme nejen sobě, ale především druhým. Také se snažíme důstojně navázat na zdejší hudební odkaz a zachovat tento trend i pro příští generace.“

Zda a jak moc se jim to daří si můžete přijít poslechnout na Vánoční koncert Chrámového sboru 27. prosince v 16.30 v Chrámu sv. Markéty, na který srdečně zvou nejširší veřejnost.

YVETTA KREJČOVÁ