Skála oceňuje dopravní omezení, k nimž obec přikročila v poslední době. Zároveň si ale myslí, že právě snížení rychlosti na třicítku by pomohlo asi nejvíce. „Už jsem o tom mluvil i na zastupitelstvu. Před časem se ale prý nějaký dopravní inženýr vyjádřil, že to nejde. Že naše silnice je tepna mezi Třebíčí a Jihlavou. Ale i na silnicích první třídy jsou před takovou velkou zatáčkou třicítky, myslím si, že by to tu bylo vhodné. Lidi jedoucí do zdejší továrny Fränkische by se tam dostali o deset vteřin později,“ myslí si lékař.

Mezi nejzranitelnější účastníky dopravního provozu patří děti a senioři. Právě hlavně kvůli nim městys udělal několik úprav zdejší rušné silnice. „Naše klienty hustá doprava hodně trápí, hlavně v podobě kamionů a velkých aut,“ podotýká pečovatelka Jitka Binková. „Naopak velice oceňují přechody pro chodce, kterých teď přibylo nebo právě přibývá. Velkým přínosem a úlevou je pro ně přechod před Domem s pečovatelskou službou (DPS). Ten využívají i ostatní obyvatelé při cestě na Úřad městyse, který stejně jako DPS sídlí ve zdejším zámku,“ hodnotí situaci Binková.

Starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý
ANKETA: Co si myslíte o dopravní situaci v Okříškách a co byste chtěli zlepšit?

Před nedalekou základní školou během letošních prázdnin vznikl semafor „na vyžádání“. Tedy s tlačítkem, které rozsvítí červenou, zastaví auta a chodci mohou bezpečně přejít. Ten využijí školáci i lidé, kteří si chodí do školní jídelny pro obědy – tedy hlavně starší obyvatelé Okříšek. „Díky tomu bude cesta do školy bezpečnější pro žáky přicházející z této části obce. Další směr od autobusového i vlakového nádraží je po letošní rekonstrukci silnice i úpravě křižovatky také bezpečnější,“ souhlasí ředitelka školy Alena Brabcová, podle níž je ale nutné vyřešit situaci přímo před vchodem do školy. „I přes nedávnou úpravu značení a vybudování zálivu pro autobus zde především před začátkem vyučování vznikají nebezpečné situace. Při nich se míjejí žáci přicházející pěšky a auta rodičů, kteří své děti do školy vozí. Nebezpečí narůstá při nepříznivém počasí a v zimních měsících, svoji roli zde má bohužel i nerespektování značení některými řidiči,“ upozorňuje ředitelka. Zároveň ale dodává, že úprava ulice je již v plánu.

Okříšky
Městys se dvěma tisíci obyvatel se nachází mezi Třebíčí a Jihlavou. Je zde základní škola se všemi devíti ročníky, lékařské středisko, vedení městyse se nedávno povedlo přivést sem i novou dětskou lékařku. Zřejmě nejznámějším rodákem je Štěpán Mareš, v současné době nejpopulárnější český kreslíř komiksů.

Starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý o stížnostech na hustotu dopravy ví. „Podle sčítání aut z roku 2016 tudy projede asi 4500 vozů denně. Není to až tak hrozné, ale špatné je, že je mezi těmito auty hodně kamionů. Dvě třetiny z nich podle průzkumu jezdí do továren v nedalekých Přibyslavicích,“ uvádí Ryšavý.

Podívejte se, kdo chce být starostou v Okříškách. Klikněte ZDE

Nutností je podle něj udělat obchvat Okříšek – a s ním i přeložku, tedy spojnici, která by k němu přivedla řidiče jedoucí od Přibyslavic, aniž by museli projíždět středem městysu. „Obchvat je na dobré cestě, už vyšlo územní rozhodnutí, nyní by se mělo připravovat stavební povolení. Problém je s přeložkou,“ vysvětluje starosta.

Přeložka má celkem čtyři varianty, jenže všechny narážejí na zamítavá stanoviska okolních obcí. „Je to běh na dlouhou trať,“ přiznává Ryšavý. Omezení na 30 km/h, které navrhuje Ivan Skála, ale ještě prověří. „Řešili jsme to s policií už dříve. Můžeme to zkusit znova, byť vím, že na těchto hlavních trasách je tendence třicítky nedávat,“ podotýká.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Silnice přes Okříšky:

* Jedná se o komunikaci II. třídy číslo 405.

„Silnice je v našem vlastnictví. Pro nás, tedy Kraj Vysočina, je to klíčový silniční tah,“ uvedla k ní mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Dana Čírtková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina: "V daném místě nemáme na základě dostupných statistik evidovány žádné dopravní nehody, jejichž vznik by měl přímou souvislost s nedodržením maximální povolené rychlosti v obci. V daném místě se nenachází žádné zařízení – škola, školka, dětské hřiště, které by vyžadovalo snížit rychlost projíždějících vozidel pod hodnotu danou obecnou úpravou silničního provozu. Tvrzení, že v daném místě projíždějí vozidla velkou rychlostí, není v současné době ničím podložené - bylo by nutné nejprve předložit konkrétní data o rychlosti projížděních vozidel. Na silnici II/405 na ulici Masarykova v Okříškách je schváleno umístění přechodu pro chodce řízeného světelnou signalizací s doplněním funkce tzv. „zpomalovacího semaforu“. Z výše uvedených důvodů a zejména s ohledem na plynulost silničního by ke snížení maximální povolené rychlosti v daném místě Dopravní inspektorát Třebíč vydal nesouhlasné stanovisko."

Kompletní informace o volbách na Třebíčsku najdete ZDE

Pohled do historie – Dopravu v Okříškách určovala hlavně železnice

Silniční doprava v Okříškách dříve neměla takovou váhu jako nyní. Městys byl důležitý zejména jako železniční křižovatka. Okříšky totiž ležely na rakouské Severozápadní dráze, která spojovala Vídeň s Prahou. Ta vedla přes Znojmo na Jihlavu a tehdejší Německý Brod. První souprava do Okříšek dorazila 26. března 1871. „Vlak sestávající z pohodlného salonního vozu, vozu II. třídy a nákladního vagonu, v čele s lokomotivou Vega, vyjel v devět hodin z jihlavského nádraží. Projel stanicemi Bransouze a Okříšky, kde rovněž učinil zastávku. Podél celé trati stály hloučky vesničanů, z nichž mnozí přišli ze vzdálených obcí, aby spatřili železný parostroj, a nebylo ani málo těch, kteří se dýmající lokomotivy pořádně lekli,“ zachytil panenskou jízdu korespondent jihlavských novin „Der Vermittler“.

V Okříškách zastavovaly i rychlíky, díky čemuž zdejší obyvatelé získali pohodlné spojení s hlavním městem Rakouska-Uherska i Prahou. O patnáct let později význam Okříšek ještě vzrostl. Na hlavní trať se zde připojila i transverzální dráha, která je spojila nejen s nedalekou Třebíčí, ale i Brnem.

Koleje měly už tehdy běžný rozchod, který přetrval do dnešních dnů. V Okříškách ale bývala i úzkokolejná dráha. Jednalo se o odbočku do přibyslavických papíren, které stojí hluboko pod Okříškami. „Drážka“, jak se jí říkalo, byla dlouhá necelé dva kilometry a sklon měla 62 promile. Tehdejší lokomotivy by nebyly schopné tento svah vyjet, a proto vagony na úzkorozchodné dráze tahali koně. Její provoz skončil ve 30. létech, nejstarší obyvatelé Okříšek si ale ještě vzpomínají na její koleje, které zde zůstaly až do let čtyřicátých.

Až do konce 1. světové války stanice nesla název Okříško, poté se změnil na dnešní Okříšky.

Milan KrčmářMilan KrčmářZdroj: Deník/Milan KrčmářPředvolební reportáž Deníku: Proč právě Okříšky?

Z kdysi poměrně ospalých Okříšek se v posledních letech stalo důležité sídlo několika velkých podniků. Největší z nich zaměstnává stovky lidí. Ti většinou dojíždějí ze vzdálenějších míst, včetně okresní Třebíče. V blízkých Přibyslavicích navíc stojí papírna finského výrobce a o necelý kilometr dál i tovární haly výrobce filtrační techniky a několika dalších menších firem. I sem samozřejmě dojíždějí zaměstnanci – palčivější je ale značný provoz kamionů, jichž do těchto firem přes Okříšky jezdí desítky, možná i stovky denně.

Okříšští proto toužebně vyhlížejí obchvat, který by dopravu odvedl z centra městysu.Jenže obchvat povede jižně od Okříšek, tedy na opačné straně, než jsou Přibyslavice. Nevyřeší tedy nic, pokud se k němu nepostaví takzvaná přeložka, tedy napojení Přibyslavic. Variant těchto přeložek je více, ale všechny většinou narážejí na zamítavá stanoviska dalších obcí v okolí, jejichž katastry by přeložka měla procházet.Městys se tedy zatím snaží zklidňovat dopravu alespoň dílčími kroky. Zužuje silnice, buduje nové přechody pro chodce a jiné drobnější stavby. Obchvat už se řeší, přeložka je však stále ve hvězdách. Kdo se dokáže domluvit s ostatními obcemi na jejím vzniku, může si získat hodně příznivců. Není proto divu, že doprava je v Okříškách jedním z hlavních předvolebních témat.

Milan Krčmář, reportér Třebíčského Deníku