V novém zastupitelstvu rovnou zasedli dva náhradníci. „Mandátu se vzdal Jaroslav Bohutínský (Břehy) a Antonín Mládek (Pro Třebíč). Za Jaroslava Bohutínského nastoupí Zdeněk Kratochvíl, za Antonína Mládka usedne do zastupitelstva Renata Špačková,“ uvedl starosta.

Starosta Třebíče Pavel Pacal.
Starosta Třebíče Pacal: Naštěstí mám velkou oporu v manželce

Starosta i všichni místostarostové jsou pro svou funkci uvolnění, budou ji tedy vykonávat na plný úvazek. Počet členů rady města včetně starosty a místostarostů zůstává na devíti. To se nezdálo Aleši Novákovi z opozičního uskupení Třebíč Občanům! (TO). „V minulém volebním období bylo v koalici více stran, tak bylo logické, že jich je devět. Teď jsou ale koaliční strany tři,“ namítl Novák s dovětkem, proč radních není třeba sedm.

Podle Pacala je ale stávající stav lepší. „Počet členů rady nesouvisí s počtem koaličních subjektů. Počet devět byl zvolen především kvůli usnášeníschopnosti. Když je méně členů rady, pak každá omluvenka vede k ohrožení počtu usnášeníschopnosti,“ vysvětlil Pacal s tím, že aby rada vůbec mohla zasednout, musí se v daný moment sejít nadpoloviční počet všech jejích členů.