Sběrné dvory

 

ESKO-T s.r.o.

Společnost ESKO-T dlouhodobě působí na poli odpadového hospodářství. Je přední firmou zajišťující svoz a likvidaci komunálních, tříděných, nebezpečných a ostatních odpadů v regionu Třebíčsko. Veřejnosti, obcím i podnikatelům poskytují také řadu doplňkových služeb, především environmentální výchovu, osvětu a poradenství. Zabývají se svozem a likvidací komunálního, tříděného, problémového a nebezpečného odpadu. Provozují sběrné dvory, třídicí linku a skládku TKO Petrůvky s kompostárnou. Pomáhají obcím i firmám s právní stránkou odpadového hospodářství.

Sídlo: Hrotovická 232, Třebíč

Telefon: 568 848 066

E-mail: info@eskot-t.cz

Web: www.esko-t.cz

 

Sběrný dvůr Třebíč D1 - Hrotovická

Kontaktní údaje

Adresa: Hrotovická 177, Třebíč

Telefon: 568 848 066

E-mail: info@eskot-t.cz

Web: www.esko-t.cz

Provozní hodiny

Pondělí                                 8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Úterý                                    8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Středa                                  8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Čtvrtek                                 8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Pátek                                    8.00 – 11.30        12.30 – 17.00

Sobota                                 8.00 – 11.00

Neděle                                  zavřeno

 

Sběrný dvůr Třebíč – D2 Na Klinkách

Kontaktní údaje

Adresa: Na Klinkách, Třebíč

Telefon: 568 848 066

E-mail: info@eskot-t.cz

Web: www.esko-t.cz

Provozní hodiny

Pondělí                                  8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Úterý                                    8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Středa                                  8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Čtvrtek                                 8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Pátek                                    8.00 – 11.30        12.30 – 17.00

Sobota                                 8.00 – 11.30        12.30 – 17.00

Neděle                                  zavřeno

 

Sběrný dvůr Třebíč – D3 Borovina

Kontaktní údaje

Adresa: Borovina, Třebíč

Telefon: 568 848 066, 605 255 394

E-mail: info@eskot-t.cz

Web: www.esko-t.cz

Provozní doba

Pondělí                                  8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Úterý                                    8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Středa                                  8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Čtvrtek                                8.00 – 11.30        12.30 – 17.00    

Pátek                                    8.00 – 11.30        12.30 – 17.00

Sobota                                 8.00 – 11.30        12.30 – 17.00

Neděle                                  zavřeno

 

Sběrný dvůr Jaroměřice nad Rokytnou

Kontaktní údaje

Adresa: Nábřežní ul., Jaroměřice nad Rokytnou

Telefon: 568 848 066, 605 255 394

E-mail: info@eskot-t.cz

Web: www.esko-t.cz

Provozní doba (od 1.1. do 31.12)

Středa                                13.00 – 17.00

Provozní doba (od 1.3. do 31.11)

Pondělí                                 3.00 – 17.00

Sobota                                 8.00 – 15.00

Provozní doba (od 1.12. do 28.2.)

Sobota                                 8.00 – 13.00

 

Sběrný dvůr Náměšť nad Oslavou

Kontaktní údaje

Adresa: Ocmanická 200, Náměšť nad Oslavou

Telefon: 568 848 066, 605 255 394

E-mail: info@eskot-t.cz

Web: www.esko-t.cz

Provozní doba (od 1.1. do 31.12.)

Pondělí                                 4.00 – 17.00    

Středa                                 8.00  –  17.00     

Sobota                                8.00  – 17.00

 

Sběrný dvůr Petrůvky

Kontaktní údaje

Adresa: Petrůvky, v areálu skládky

Telefon: 568 848 066

E-mail: info@eskot-t.cz

Web: www.esko-t.cz

Provozní doba (od 1.1. do 31.12.)

Pondělí - pátek                     7.00 – 15.30       

 

Sběrný dvůr TSMB – Moravské Budějovice

Kontaktní údaje

Adresa: Dopravní 1334 (areál TSMB), Moravské Budějovice

Telefon: 568 421 215

E-mail: info@tsmb.cz

Web: www.tsmb.cz

Provozní doba

Pondělí - pátek                         7.00 – 17.00

Sobota                                    8.00 – 16.00

Neděle                                     zavřeno

Druhy odpadů, které je zde možné uložit - objemný odpad, papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly, kovové obaly, textilní materiál, dřevo (větve), biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, zbytky ze zahrad), jedlý olej a tuk, stavební suť (do 20 kg zdarma - nad 20 kg za poplatek 1,20 Kč/kg), obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), motorové a převodové oleje, nekompletní vyřazená el. zařízení obsahující nebezpečné látky (elektroodpad), baterie a akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazené zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíku (ledničky), opotřebené pneumatiky a vzdušnice.