více >>

Zázračný obraz Matky Boží a poutní kostel v Přibyslavicích

Dle záznamů ve starých matrikách byl na vnější straně stěny kostely sv. Anny nacházel obraz Panny Marie namalovaný na omítce. Přestože byl obraz vystaven veškerým nepohodlným povětrnostním podmínkám, stále zůstával nepoškozen, bez jakéhokoliv lidského zásahu. Okolo 16. století existovaly snahy zabílit veškerou vnitřní i vnější výzdobu. I přes tyto snahy se ale nikdy nepodařilo obraz zalíčit vápnem úplně, a vždy prostupoval na povrch. V 17. století zápisy hovoří o tom, že omítka okolo obrazu byla vlivem dešťů až na kámen, obraz si stále držel malbu i barvy. Proto lidé začali vnímat, že obraz je chráněn Boží vůlí a začali se modlit k Panně Marii Přibyslavické, která způsobila celou řadu zázraků. Z vděčnosti za vyslyšené prosby a milosti nechal v roce 1724 hrabě Collato vystavět kapli přiléhající ke stěně starého kostela s vzácným obrazem. Kaple byla ještě téhož roku vysvěcena. Kolem roku 1748 měly dosahovat až 40 tisíc poutníků za rok. Proto hrabě inicioval stavbu nového kostela, který je 40 metrů dlouhý, 16 metrů široký a 26 metrů vysoký. Po jeho smrti byla stavba zastavena a kostel se zbývajících dvou věží dočkal až v roce 1936. Pravidelné bohoslužby se zde konají každé úterý, pátek vždy v 17:00 v zimě a v 18:00 v létě, v sobotu vždy v první neděli v měsíci v 16:00 v zimě, v létě v 16:30 a každou neděli v 8:00 po celý rok.

Přibyslavice
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ