Příchozí čeká šest dní plných koncertů, přednášek, akcí pro děti i dospělé. Na koncertech zaznívá klezmer i chasidské písně, pořádají se divadelní představení, taneční vystoupení a přednášky. Speciální program je určen pro rodiny s dětmi, připraveny jsou autorské i tematické výstavy a výuka klezmerových, balkánských a lidových tanců. Na programu je 7. srpna a 8. srpna prohlídka židovské čtvrti. Infromace k jednotlivým bodům programu lidé získají na telefonu 568 610 023, kde mohou zároveň i rezervovat místa. Funguje i e-mailové spojení infosynagoga@mkstrebic.cz.

KDY: 6. až 8. srpna
KDE: Třebíč