Jak se dělá ikona
KDY: 8. října v 17.30
KDE: Muzeum Vysočiny Třebíč
ZA KOLIK: vstup volný

Ikony jsou neopakovatelné svým duchovním obsahem i výtvarným stylem. Ikonopisci se řídili a řídí jinými motivy a přístupy k umění, než jsou dnes běžné. Své síly vkládají do vyjádření skutečnosti, která přesahuje jejich individuální pohled. S tématem návštěvníky seznámí Jana Baudišová z Pravoslavné církevní obce v Jihlavě. Součástí přednášky bude také praktická ukázka výroby ikon.