Krajiny Jana Horkého v národním domě
KDY: do 27. října
KDE: Galerie Předsálí Národního domu, Třebíč
ZA KOLIK: vstup volný

Jan Horký je nejen malíř, ale především milovník přírody, všeho krásného a zajímavého. V dřívějších letech se rád toulal krajinou a zachycoval do skicáku ty nejkrásnější dojmy z okolní krajiny. Dnes na tyto časy rád vzpomíná a na výstavě nabízí výběr vzpomínek z jeho tvorby. Všechna vystavená výtvarná díla vznikala při toulkách přírodou kolem břehů staré řeky Jihlavky a potom i po březích nově vzniklé Dalešické přehrady. Ztvárněny jsou také skalnaté stráně a remízky v polích, které jsou poutavým objektem snad každého malíře. Jan Horký to vše zachytil v kresbách tužkou, olejomalbou i akvarelem.

Jan Horký také svými kresbami doprovodil tři knihy: Památné kameny a pověsti na Třebíčsku, Kamenné památky na Třebíčsku a Kamenné zajímavosti na Třebíčsku.

Výstava bude přístupná do 27. října 2019.