Zmizelá Třebíč
KDY: 13. ledna, v 9 hodin
KDE: Městská knihovna, Třebíč
ZA KOLIK: 30 korun

Město je živý organismus a neustále se proměňuje. Řada staveb postupně mizí a je nahrazována novými. A právě připomenutí staveb a veřejných prostorů, které již neexistují, nebo prošly výraznou proměnou, je hlavním tématem devítidílného seriálu přednášek Zmizelá Třebíč.