KDY: do 18. srpna 2019
KDE: Galerie Malovaný dům, Třebíč
ZA KOLIK: 35/25 Kč

Tea Dohnalová je mladá sochařka, která dokončuje magisterské studium na brněnské FAVU v ateliéru pod vedením Michala Gabriela. Již během studia své práce prezentovala na třech samostatných výstavách a několika společných. Její dílo zahrnuje především figurální motivy, odlitky těl a objekty. Sochařka při práci využívá širokou škálu materiálů, ráda experimentuje s jejich kombinacemi i s technologickými postupy. Výstava Tei Dohnalové Proměny vnitřní krajiny bude k vidění do 18. srpna.