Ovčí den na Chaloupkách
KDY: 22. září, od 10 do 16 hodin
KDE: středisko Chaloupky, Kněžice
ZA KOLIK: vstupné děti 50 korun, dospělí 70 korun

Ovčí den na Chaloupkách nabídne kromě obvyklých a očekávaných disciplín, jako je pasení, nahánění s pomocí pasteveckého psa, stříhání ovcí, zpracování mléka i vlny, mnoho aktivit zcela netradičních.

Chaloupečtí se totiž rozhodli podívat na vlnu z poněkud vzdálenější perspektivy a vlnu vzali opravdu zeširoka. Návštěvníci budou jistě překvapeni, co všechno se vlastně vlní, kde všude lze vlnu naleznout. Vlní se vzduch nad kamny, vlní se zvuk linoucí se od úst umělkyně, vlní se světlo, vlní se i sklo, když ho šikovné ruce výtvarnice nahřejí a stočí do elegantní vlnky křehkého šperku. Vlnit se budou vlasy toho, kdo navštíví pravý a nefalšovaný Ovčí kadeřnický salón, vlnit se budete moci v bocích při nácviku břišních tanců, vlny radiové vás povedou neomylně k cíli při radiovém orientačním běhu a největší vlny obdivu vzbudí nepochybně výstava skvělého výtvarníka Ladislava Vlny, mezi jehož díly lze nalézt jak Václava Havla, tak ovce.