Architektura v souvislostech
KDY: 30. ledna, v 17 hodin
KDE: Městská knihovna, Třebíč
ZA KOLIK: 30 korun

První část přednášky na téma Proč chránit architekturu. Opakování cyklu s bývalým městským architektem Luborem Herzánem. Obsahem bude historický vývoj a současná forma ochrany památek.