Evakuováno bylo 87 zaměstnanců a několik návštěvníků úřadu. Dvě hasičská auta Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina přijela do sedmi minut po ohlášení požáru, budova byla prázdná do 11 minut.

O akci předem věděl pouze tajemník úřadu a referent bezpečnosti z úseku krizového řízení a obrany. „Cílem akce bylo zjistit orientaci úředníků v rámci havarijního plánu a také prověřit akceschopnost hasičského sboru a městské policie,“ oznámila radniční mluvčí Irini Martakidisová.