Ke vznícení pole došlo pravděpodobně zajiskřením žnoucí lišty u sklízecí mlátičky.

Na místě zasahoval Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a dobrovolné sbory z okolních obcí.

Celková škoda činí patnáct tisíc korun.