„Bylo to však opravdu velké štěstí. Požáry v domácnostech patří totiž k těm nejtragičtějším,“ upozorňují odborníci z krajského hasičského záchranného sboru.


Každoročně přijde o život v domech či bytech několik lidí. Ačkoli loni nikdo nezemřel, došlo na Vysočině ke 135 požárům v domácnostech, které si vyžádaly čtyřicet zraněných.


Na konci ledna tohoto roku byl v rodinném domě v obci Gabrielka poblíž Kamenice nad Lipou nalezen starší muž. Příčinou jeho smrti byla neopatrnost při zatápění v kamnech. Muž si zatápěl pomocí letlampy.


O život přišla kvůli převržené svíčce


Převržená svíčka byla zase příčinou červnového požáru kuchyně v rodinném domku v Olešné na Žďársku. Sedmaosmdesátiletá žena přišla o život.
Stejně dopadl muž při požáru rodinného domu v Jackově letos v dubnu. Příčina? S největší pravděpodobností nedbalost.


Zahynul také muž v chatové oblasti u Větrného Jeníkova na Jihlavsku, poté co mu začala hořet chata. Vzplála buď z nedbalosti, nebo možná rukou neznámého pachatele.


„Nejčastěji požáry vznikají kvůli lidské nedbalosti nebo technické závadě na některém ze spotřebičů. Výjimkou však ale není také odhození špatně uhašeného nedopalku cigarety do odpadkového koše,“ říká k příčinám tragických požárů vyšetřovatel vysočinského hasičského sboru kpt. Jiří Zelenka. Jak dále upozorňuje, tragická bývá také hra dětí s otevřeným ohněm.


„Navíc děti mají tendenci se při požáru před ohněm schovat a hasičům dá někdy velkou práci je v silně zakouřených prostorách bytu či domu najít“ vysvětluje.


Je dobré si uvědomit, jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požárů. Jde většinou o nedbalost při vaření (např. zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých materiálů v blízkosti zapnutého sporáku), kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret, zanedbání údržby topidel a kouřovodů, hru dětí se zápalkami, nesprávnou manipulaci s otevřeným ohněm (při používání zábavní pyrotechniky, při svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky), skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek na nevhodných místech nebo o nesprávnou manipulaci s nimi.


Jak předejít požáru


Jak uvádí mluvčí Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Petra Musilová, existuje několik základních doporučení, jak požárům v domácnostech předcházet.


„Zdroje otevřeného ohně nenechte hořet bez dozoru. Domácnost vybavte hasicími přístroji a instalujte si hlásiče požáru. Je také dobré nechat si pravidelně kontrolovat a čistit komíny, řádně hasit nedopalky cigaret a zamezit dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně.“


Dále je podle Musilové třeba udržovat dobrý technický stav elektrických spotřebičů, elektroinstalace, plynu, topidel, kouřovodů a elektrických rozvodů. Hořlavé, výbušné a toxické látky je nutné skladovat pouze v určitém množství a na místech mimo společné prostory obytných domů.


Důležité je také chování při již vypuknuvším požáru. Je pak možné zachránit velké materiální hodnoty, zdraví a někdy i život.


„Jestliže někdo spatří začínající požár, je jeho povinností jej uhasit, je-li to v jeho silách. Případně je třeba provést nutná opatření k zamezení šíření požáru. Pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od něj, případně pomozte i dalším osobám a ihned volejte linku 150 nebo 112,“ dodala na závěr Musilová.