Z důvodu spotřeby velkého množství vody pro hašení bylo zřízeno pro všechny zasahující jednotky plnící stanoviště z místního hydrantu před infocentrem elektrárny. Po necelých dvou hodinách se požár podařilo úspěšně uhasit.

"Škoda na 20 hektarech pšenice je 100 tisíc a na kombajnu 30 tisíc. Uchráněn zůstal majetek za jeden milion korun. Příčinou byla technická závada, kdy se zaseklo ložisko na drtiči," uvedli hasiči z centrálního dispečinku pro celou Vysočinu v Jihlavě.

Hasičský záchranný sbor v Jaderné elektrárně Dukovany sídlí v jejím areálu, má 64 členů, kteří zajišťují nepřetržitou službu. "Jejich hlavním úkolem je rychlá a účinná pomoc při mimořádných událostech v areálu elektrárny, dále asistují a dohlížejí při pracích s otevřeným ohněm, poskytují technickou a technologickou pomoc při běžném provozu elektrárny, jistí pracovníky ve výškách nebo odchytávají zvěř," uvedl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Elektrárenští hasiči již dlouhodobě pomáhají v okolí areálu jaderného zařízení a spolupracují s kolegy z integrovaného záchranného systému. Nejčastější zásahy se týkají dopravních nehod a odstraňování jejich následků. A dále se například podílejí na ukázkách hasičské techniky pro veřejnost.