close Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR info Zdroj: archiv AMSP zoom_in

Odpovídá Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR:

Obávám se, že původní optimismus ohledně kompenzací, který byl patrný ještě minulý měsíc, se postupně rozplývá s tím, jaké změny v podporách schvaluje poslanecká sněmovna.

To, že šetřit musí i stát, je nabíledni, a tak bylo jasné, že uvažovaný kompenzační bonus ve výši 500 korun na den již nebude automatický, to jest přidělovaný bez ohledu na stupeň zasažení krizí. Lze pochopit také odstranění souběhu některých podpor.

NEODŮVODNĚNÝ ROZDÍL

Nepochopitelným překvapením, které se týká i vás, je však nemožnost současného čerpání kompenzačního bonusu pro živnostníka na jedné straně a paralelního využití programu Antivirus na straně druhé. Ten totiž zahrnuje úhradu části zaměstnaneckých mezd.

Asi namítnete, že jde o naprostou nelogičnost, a faktickou diskriminaci osob samostatně výdělečně činných, kteří zaměstnávají další lidi.

A budete mít pravdu – malé společnosti s ručením omezeným totiž mohou čerpat jedno i druhé, zatímco živnostník nikoliv. Musíte si tedy vybrat mezi podporou pro sebe nebo pro zaměstnance.

Pochopitelně není v pořádku ani to, že tento princip nebyl jasně deklarován již na počátku uzavírání provozoven – řada živnostníků by totiž asi poslala zaměstnance na úřad práce rovnou, a nekrvácela zbytečně až dosud.

I zde je ovšem nutné říci nejen A, ale i B – pokud vám totiž nezbude jiné, než zaměstnance propustit, vězte, že mají nárok i na dvouměsíční výpovědní dobu a také na odstupné (což jsou většinou další tři měsíce).

Pět kompletních mezd plus odvody, to je pořádná nákladová položka i v běžných časech, natož v krizi, kdy je rezervní polštář od března již často vyčerpán.

VYCHÝLENÁ RUČIČKA

Souběžně s čerpáním zmíněného kompenzačního bonusu už nyní nelze pobírat ani ošetřovné na člena rodiny (většinou dítě, jehož výše je 400 Kč na den).

Poslanci neuvažují ani o odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění jako tomu bylo na jaře. Pokud si tedy živnostník zvolí kompenzační bonus, získá sice pět set Kč na den, ale musí počítat s tím, že měsíční odvody činí téměř pět tisíc Kč.

Co zatím možné je, to je souběh kompenzačního bonusu a programu Nájemné. V dotazu se sice o tom nezmiňujete, ale pokud jste v nájmu, tak za dobu uzavření provozovny můžete žádat padesátiprocentní příspěvek na nájemné (bez služeb).

Pravdou je, že na jaře byla podpora živnostníkům v porovnání s podporou poskytnutou právnickým osobám poměrně solidní. Na druhou stranu není ospravedlnitelné vychýlit nyní ručičku vah na druhou stranu a natolik likvidačním způsobem.

Stát navíc jistě neuspoří tolik, kolik si představuje – řada zaměstnanců i živnostníků totiž v důsledku toho asi skončí na úřadu práce. Tedy na bedrech státu.