close Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR info Zdroj: archiv AMSP zoom_in

Podnikání v kultuře může být tvrdý chlebíček, a o to více s koronavirem v zádech, jak nám ukázaly jarní a vlastně i letní měsíce. Konání akcí nyní již teoreticky nic nebrání, ale různá omezení platí stále.

Navíc to vypadá, že další mohou přibývat.

Vláda čekala na definitivní schválení státního rozpočtu, a nyní nabízí nový dotační program pod názvem „Covid - kultura“. Má pomoci podnikatelům v odvětví kulturní a kreativní činnosti.

Příspěvek pro organizátory zrušených akcí

Nejde sice o nic velkého, ale počítá se každý příspěvek. O dotaci mohou žádat pořadatelé kulturních akcí, kteří kvůli epidemii zrušili či přesunuli plánované akce.

Jedná se například o hudební kluby, nedotovaná divadla a organizátory festivalů i dalších kulturních akcí, kteří nečerpají jiné dotace. Využít ji mohou i individuální umělci či soukromé galerie a muzea.

Dotace je určena i technickým firmám a podnikatelským subjektům, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, či pro umělce a umělecké agentury, které je zastupují. 

Do 5 milionů korun

Stát refunduje polovinu způsobilých výdajů, avšak nanejvýš pět milionů korun.

Pro tyto účely vláda celkově vyhradila 900 milionů korun. Avšak pozor – pořádání či zajišťování hudebních, dramatických a divadelních projektů musí být hlavní činností žadatele.

Dotace se týká období od 10. března do 31. srpna 2020.