Pro další desítky korun navíc budou zřejmě muset sáhnout i lidé využívající hromadnou dopravu a ušetřeni nebudou ani pozůstalí.

Těch všech se totiž dotkne zamýšlené navýšení daně z přidané hodnoty (DPH) z deseti na dvacet procent. Vláda navýšení plánuje od počátku příštího roku.

„Pokud se DPH zvýší, tak její růst budeme muset samozřejmě promítnout do ceny. To jinak nejde. Nelze ovšem už nyní říct, že se celé desetiprocentní navýšení daně promítne do ceny pro konečného spotřebitele. O tom rozhodnou členové svazku. V ceně je započítáno třeba i nájemné, opravy a další položky. A předsednictvo svazku může říct, že mu postačí nižší nájemné. Ale o tom pochybuji, protože všechny tyto položky jsou už nyní na doraz,“ řekl ředitel znojemské VAS Zdeněk Jaroš.

Znojemská divize Vodárenské akciové společnosti zdražila pro letošní rok cenu vodného a stočného o téměř pět a půl procenta na současných 66,03 koruny s daní za kubík vody. V Třebíči je cena za kubík vody účtovaný Vodárenskou akciovou společností 65,20 korun. „Nejvýznamnější vliv na navýšení ceny mělo zdražení surové vody, kterou společnost nakupuje od Povodí Moravy o deset procent dráž, zvýšení cen energií, nájemného infrastruktury a snížení spotřeby vodného o zhruba sto třicet tisíc metrů krychlových. Navýšení ceny znamená pro průměrnou domácnost zvýšení ročních nákladů za vodné a stočné o tři sta až čtyři sta korun,“ sdělil už před časem Jaroš.

Podraží dálkové vytápění

Připlatí si zřejmě i lidé, kteří k vytápění využívají dálkové topení.

„Pokud sazba DPH stoupne o deset procent, budeme muset celé toto navýšení promítnout do cen konečným spotřebitelům. Momentálně účtujeme spotřebitelům cenu čtyři sta osmdesát korun za gigajoul a ročně dodáme odběratelům kolem sto dvaceti tisíc gigajoulů tepla,“ sdělil Luboš Texl, ředitel společnosti Znojemská tepelná, která teplo dodává do stovek městských a družstevních bytů.

Není vyloučeno, že v příštím roce se po několika letech zvedne i poplatek za svoz a likvidaci odpadu, pokud na tuto službu nebudou ještě ve větší míře doplácet města a obce samy.

Podraží i nájemné v bytech. „Celé navýšení DPH budeme přefakturovávat nájemníkům, a to jak v konečné ceně vody, tak tepla, tak třeba i oprav. Nedovedu si to ani jinak představit. Už nyní je přitom situace špatná. Evidujeme stále narůstající počet lidí, kteří dluží za nájem, protože na jeho placení prostě nemají. A pokud DPH vzroste, tak se určitě i jejich počet bude zvyšovat,“ obává se ředitel bytového družstva Znojemčan Bohumil Dolejský.

Jak se odrazí zvýšení DPH do nájemného v bytech se zamýšlel i ředitel Stavebního bytového družstva Třebíč Zdeněk Veškrna: „Samotný poplatek za nájem se kvůli navýšení DPH nezvýší. Zvýšení ceny DPH se ale rozhodně promítne příští rok ve zvýšení cen záloh na služby spojené s bydlením – a do nich bude zahrnuto například zvýšení ceny tepla.“

Průměrná cena pohřbu se zvýší
Zcela jistě podraží i pohřby. „Vzhledem k tomu, že značnou část z ceny platíme krematoriu, kterému sazba také stoupne, budeme muset navýšení přeúčtovávat klientům. Průměrná cena pohřbu je dnes dvacet tisíc korun, přičemž předchozí jednoprocentní navýšení sazby DPH znamenalo ve výsledku nárůst ceny o dva tisíce korun. I nyní plánované zvýšení sazby DPH tak zcela jistě podraží pohřeb v řádu tisícikorun,“ uvedla administrativní pracovnice znojemské Pohřební služby Pospíchal Lenka Toiflová.

DANIEL SMOLA
EVA BÁRTÍKOVÁ