I tak ale zůstává Vysočina v zemi mezi regiony s nejnižší podnikatelskou aktivitou. Podle údajů Českého statistického úřadu mezi největšími zaměstnavateli na Vysočině převažují výrobci autodílů, strojírenské a metalurgické podniky a zpracovatelé kovů.

V registru ekonomických subjektů bylo na Vysočině k 31. prosinci 2011 evidováno 105 185 jednotek. V meziročním porovnání jejich počet stoupl o 1,6 procenta. Nejvíc podnikatelů se na Vysočině zabývá obchodem, ubytováním a stravováním. Následuje průmysl a stavebnictví a pak zemědělství, lesnictví a rybolov. Dlouhodobě nejvíc klesá podnikatelská aktivita v zemědělství, nejvíc nových podnikatelských subjektů naopak vzniklo ve stavebnictví.

Čtyři pětiny všech subjektů v registru tvoří fyzické osoby, což jsou z 90 procent živnostníci. Obchodních společností působilo minulý rok na Vysočině 7 793.

Ke konci roku fungovalo na Vysočině 89 firem s 250 a více zaměstnanci. Největším zaměstnavatelem je jihlavská společnost Bosch Diesel, která zaměstnává kolem 4 500 lidí. Podniků, v nichž pracovalo od 50 do 249 lidí, bylo loni na Vysočině 573. Dalších 1 902 zaměstnavatelů uvedlo, že dává práci desítce až 49 osobám. Do deseti pracovníků si drželo 8 292 firem.