Zemědělství v kraji zaznamenalo podle Českého statistického úřadu během minulých dvou let větší procentní pokles zaměstnanosti než průmysl, kde ve stejné době ubylo přibližně jedenáct procent pracovníků. V průmyslu na Vysočině pracovalo letos na jaře 101 800 lidí.


Zaměstnanost v zemědělství na Vysočině je přes velký úbytek lidí stále vyšší než jinde v zemi. Podíl zemědělství, lesnictví a rybářství na celkové zaměstnanosti Vysočiny letos převyšuje sedm procent a ve srovnání s republikovým průměrem je dvojnásobný.


Podle ředitele třebíčské agrární komory Karla Coufala to je způsobeno tím, že se zemědělci na Vysočině víc věnují pracnější živočišné výrobě.

Chov hospodářských zvířat se ale snižuje a s tím je spojen také úbytek pracovních míst. „Těm, kteří přešli na rostlinnou výrobu, stačí pár chlapů na traktorech,“ podotkl Coufal.


Statistické srovnání ale podle Coufala mohlo ovlivnit i to, že zemědělské podniky kvůli své špatné ekonomické situaci během minulé zimy poprvé přechodně propustily větší počet lidí.


Dřív se mezi nezaměstnané koncem podzimu hlásili hlavně sezonní pracovníci z lesnictví, loni se k nim přidali i zaměstnanci z rostlinné výroby. Coufal předpokládá, že se tento trend bude opakovat i letos.


Výkupní ceny u řady zemědělských komodit se sice meziročně zlepšily, podle Coufala to ale podnikům nevyrovnalo loňské ztráty.


V zemědělství se přes hospodářskou krizi ale některé pozice stále obsazují těžko, to se týká i odborníků, například agronomů, kteří odešli do důchodu.
V kravínech zřejmě pořád vypomáhají i cizinci. Od práce na farmách odrazují nižší platy, ale i pracovní doba.