Třebíč už má s čínským městem z provincie Hubei memorandum o vzájemné spolupráci „se zvláštním důrazem na otázky podpory turistického ruchu, obchodu, kultury, vzdělávání a výměny zkušeností, příkladů dobré praxe a informací v různých oborech“. Podepsání partnerské smlouvy mezi oběma městy má být dalším krokem vzájemné spolupráce. Obě strany zavazuje k udržování pravidelných kontaktů.

„Podpis partnerské smlouvy je dalším krokem pro pokračování vzájemné spolupráce a je důležitým faktorem ovlivňujícím financování plánovaných vzájemných aktivit. Město Třebíč jako partnerské město bude mít lepší pozici pro podporu všech aktivit nejen v oblasti školství, kultury a sportu,“ zdůvodňují třebíčští radní podepsání smlouvy, kterou předkládají ke schválení zastupitelům.

Zasedání městského zastupitelstva se koná ve čtvrtek 31. ledna v 16 hodin v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí.