„Máme za sebou odchyty ryb na plné vodě. Odchytali jsme například 150 metrických centů kapra z Matějovského rybníka, 50 metrických centů pstruha ze Stříbrného rybníka nebo kapří plůdek z rybníka Sirákovského,“ vyjmenoval Petr Kulhánek, vedoucí střediska rybářství společnosti KINSKÝ-Žďár. Dodal, že tyto ryby jsou určené k okamžitému prodeji. Při součastné teplotě vody se nedají dlouho sádkovat. Dá se říci, že je to odchyt na zakázku.„Našimi zákazníky jsou nejen obchodníci, ale i sportovní organizace rybářského svazu. Vylovený kapří plůdek jsme umístili do našich dalších prázdných plůdkových rybníků,“ upřesnil Kulhánek.


Tradiční letní prací, a to nejen rybářů na Vysočině, je krmení ryb. Intenzivně se mu věnují právě v létě. Od června do září. „Léto je samozřejmě také dobou údržby. Letos jsme se, kromě drobných oprav hrází rybníků, materiálu, technického zařízení a budov, pustili do nákladné rekonstrukce hráze Veselského rybníka u Nového Veselí. Umožnila nám to získaná dotace z Ministerstva zemědělství,“ pokračoval Kulhánek. Výstavba nové hráze přijde na několik desítek milionů korun. „Jsou to dobře investované peníze. Hráz rybníka, jehož rozloha dosahuje téměř devadesáti hektarů, bude totiž schopna zadržet až tisíciletou vodu. A to není rozhodně zanedbatelné z hlediska dnes tolik požadované prevence. Vždyť v těsném sousedství rybníka se už nachází bytová zástavba obce Nové Veselí,“ zdůraznil Kulhánek. Připomněl, že Veselský rybník patří společně s Matějovským rybníkem a Velkým Dářkem k největším vodním plochám, na kterých rybáři společnosti KINSKÝ-Žďár hospodaří.


Obdobně prožívají letošní léto i rybáři z chotěbořského Rybářství Vysočiny.


„Průběžně prodáváme ryby sportovním organizacím a dalším zájemcům, provádíme drobné opravy a věnujeme se také vysekávání porostů z rybníků a jejich okolí. Bezprostředně se nás dotýká i probíhající oprava hráze rybníka v Dolní Krupé. Na něm proto letos nehospodaříme,“ řekl majitel chotěbořského rybářství Josef Nikl.


Ceny ryb se letos nezvýší


Rybáři na Žďársku a Havlíčkobrodsku produkují zejména tradičního kapra. Částečně se věnují chovu dalších druhů ryb. Zejména pak pstruhů, línů, okounů, štik a síhovitých ryb.


„Hospodaříme na více než sedmi stech hektarech vodní plochy. Naše roční produkce dosahuje zhruba 2 350 metrických centů. Osmdesát procent je určeno pro český trh, zbytek exportujeme do Německa a Itálie. Italové mají zájem především o zmíněné síhovité ryby,“ konstatoval Kulhánek. Rybáři z Chotěboře pro změnu obhospodařují téměř dvě stě hektarů rybníků a ročně z nich vyloví zhruba 700 metrických centů ryb.


„Objem naší výroby se z dlouhodobého hlediska prakticky nemění. Nemění se vlastně ani tržní cena ryb. Také letos budeme vánočního kapra prodávat za zhruba 75 korun za jeden kilogram živé váhy,“ uzavřel Kulhánek. V podobné cenové relaci se budou pohybovat i ryby, které ná vánoční trh dodá chotěbořské Rybářství Vysočiny.