Tou jsou oceňovány osobnosti, podnikatelé, instituce a organizace včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Medailí jsou oceňováni také dlouhodobí komoroví pracovníci. Kromě zlatých Merkurů na Vysočinu putují také jejich stříbrná a bronzová varianta. Stříbro obdržel Igor Zahrádka z Havlíčkova Brodu a bronz Jaroslav Miklík ze Žďáru nad Sázavou.

V případě Richarda Horkého porota ocenila jeho podnikatelské aktivity v odvětví výroby energie, developmentu, ale i příkladnou spolupráci s místní samosprávou, školami a se zdravotnictvím a také jeho velkou angažovanost v zachování a obnově jaderné energetiky v Kraji Vysočina.

Richard Horký v energetice působí od roku 1995. Postupně se jeho aktivity rozrůstaly a nyní jeho sféra podnikání zejména v odvětví výroby tepla z biomasy zahrnuje nejen Českou republiku, ale i Slovensko a do značné míry i Dálný východ. Přímo v Třebíči provozuje pod hlavičkou firmy TTS tři teplárny na biomasu, z nichž všechny tři spalují dřevní štěpku, teplárny Sever a Jih navíc i slámu. Třebíč tak díky tomu patří mezi českou špičku ve využívání obnovitelných zdrojů, protože 90 procent takto vyrobeného tepla pochází z biomasy, zbytek připadá na kogeneraci, tedy společnou výrobu tepla a elektřiny. Toto využívání obnovitelných zdrojů je tak velice přínosné nejen životnímu prostředí, ale také místní ekonomice. Štěpka i sláma jsou totiž odebírány z místních zdrojů, čímž v regionu zůstává ročně asi 50 milionů korun.

Autobusové nádraží v Třebíči.
Nové záchody budou mít turniket, aby nelákaly bezdomovce

Velkou Horkého akvizicí byl vstup do slovenské společnosti Národná energetická, a. s., před dvěma lety. Slovenská jednička ve výrobě tepla z biomasy vytápí deset tamních měst, přičemž v Trebišově investoval Horký asi čtvrt miliardy do kompletní rekonstrukce teplárenské soustavy, za což mu v roce 2017 Evropská komise udělila nejvyšší evropské ocenění v oblasti ekologie. Richard Horký působí také v oblasti developmentu. Díky jeho aktivitám tak v Třebíči vznikla čtvrť rodinných domů v třebíčské čtvrti Na Kopcích, nepovšimnuta nezůstala ani revitalizace bývalého obuvnického areálu v Třebíči-Borovině, kde je Richard Horký hlavním investorem.

Vedení HK ČR také ocenilo jeho přínos Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina a Okresní hospodářské komoře Třebíč (OHK Třebíč), kdy v obou nyní působí jako předseda představenstva.

Zadní synagoga v Třebíči.
Unikátní synagoga bude vlhnout o rok déle