Jeho předchůdce Ladislav Houžva, který byl v této funkci čtrnáct let, nadále zůstává předsedou představenstva společnosti.

Jiří Koukola (37) doposud ve společnosti zastával pozici obchodního ředitele. Je absolventem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Je ženatý a má dvě děti.

Před příchodem do PBS Industry pracoval ve společnosti Vítkovice Power Engineering, která je součástí strojírenského holdingu Vítkovice.

Pro své působení v třebíčské strojírně si jako jednu z priorit klade posílení pozice společnosti na zahraničních trzích. „Mezi další priority patří také zefektivnění a rozšíření výrobních kapacit a v neposlední řadě i zvýšení podílu výroby s vyšší přidanou hodnotou, zejména pro oblast energetických zařízení," oznámil Jiří Koukola. Velký důraz přikládá vzdělávání a rozvoji zaměstnanců i vlastního know-how.

Původní struktura akcionářů PBS Industry zůstává zachována. Majoritním vlastníkem akcií nadále zůstává brněnská investiční společnost JET Investment.

PBS Industry, někdejší První brněnská strojírna Třebíč, patří mezi významné společnosti s dlouholetou tradicí ve výrobě komponent a zařízení pro energetiku. Ve svých dvou závodech v Třebíči a Moravském Krumlově vyrábí parní a spalinové kotle, výměníky, kondenzátory, hořáky, tlakové nádoby, ohříváky vzduchu, ocelové konstrukce, vstupní a výstupní části plynových turbín. V náplni má i výrobu svařovaných dílů pro stavební stroje. Export činí aktuálně přes 90 procent tržeb PBS Industry, a to jak do zemí EU, tak i do vzdálenějších destinací, jako je Rusko, Asie, USA či severní Afrika. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří společnosti GE, Siemens, Alstom, Doosan Škoda Power a další. V současnosti firma zaměstnává téměř 500 zaměstnanců.