„Museli jsme se přizpůsobit trhu. Skončili jsme s chovem prasat, postavili bioplynku a začali pěstovat víc kukuřicí," potvrdil předseda Zemědělského družstva ve Výčapech Jaromír Dobeš.

Podobnou zkušenost mají i v nedalekém Klučově. Tamní družstvo vybudovalo bioplynovou stanici v roce 2012. Pěstování kukuřice s tím zákonitě vzrostlo. „Na zrno už nesklízíme vůbec," poznamenal předseda podniku Miroslav Smetana.

Naopak siláž, tedy nadrcení veškeré kukuřičné hmoty přímo na poli, zemědělci z Vysočiny upřednostňují. Z celkově vypěstované kukuřice se v letošním roce využijí na zrno jen asi čtyři procenta.

V Klučově je to nula. „Pro bioplynovou stanici potřebujeme ročně šest tisíc tun kukuřičné siláže. Stačilo by nám pět tisíc, ale necháváme si určitou rezervu pro případ, že by příští rok nebyl tak úrodný," líčil Smetana.

Kromě kukuřice pro bioplynovou stanici pěstuje družstvo stejné množství ještě jednou. Dalších šest tisíc tun potřebuje pro 420 dojnic a ostatní hovězí dobytek.

„Kukuřici nepěstujeme jen pro výrobu elektřiny. Snažíme se, abychom v bioplynce nespalovali pouze rostlinnou hmotu, ale také hnůj od zvířat. Ten dělá asi dvě třetiny, jen zbylá třetina v bioplynce je kukuřice," poznamenal Miroslav Smetana.

Že se rozloha kukuřičných lánů dlouhodobě zvětšuje, ví i ministerstvo zemědělství. Na zvrácení tohoto trendu však prý nemá sílu. „Ministerstvo nemůže nařizovat zemědělcům, co mají pěstovat a v jakém rozsahu. Zemědělci se při pěstování řídí zájmem trhu," mínil mluvčí vládního resortu pro oblast zemědělství Hynek Jordán.

Loni ale ministerstvo vypracovalo postup, který by měl zabránit dalšímu poškozování půdy erozí. Rozlišilo proto pozemky, které jsou splavováním nejkvalitnějších částí půdy ohrožené nejvíce. Za pěstování kukuřice na takových polích hrozí zemědělcům krácení dotací, které dostávají za obhospodařovanou půdu.

„Obecně platí, že širokořádkové plodiny se nesmí pěstovat na svažitých pozemcích. Lze to na mírně svažitých, ale s tím, že kolem kukuřice zasejeme třeba až dvacetimetrový pruh tritikále nebo žita. Tím se dá erozi zabránit," popisoval předseda ZD Klučov.