S otevřením školy pomáhali i rodiče dětí, kteří chystali například pomůcky, lavice a další vybavení. Nedávný den otevřených dveří přilákal velký počet návštěvníků. „Děti a jejich rodiče v pondělí čeká seznamovací den. Od půl deváté je pro ně připraveno slavnostní zahájení a krátký program, který potrvá zhruba do deseti hodin," řekla ředitelka školy Jana Procházková.

Ve škole jsou zatím prvňáčci, druháci a třeťáci, postupem času by měli přibýt i čtvrťáci a páťáci. Kapacita školy je kolem padesáti dětí, zatím je záměrně zaplněna jen zhruba z poloviny. Už rok v Jihlavských terasách funguje také montessori mateřinka.

Montessori pedagogika je založena na tom, že se spolu učí žáci různého věku. Děti pracují ve skupinkách i samy. Pokud je třeba, učitel se jim věnuje individuálně. „Klasické vyučování, kdy je čas odměřen na hodiny a děti sedí v lavicích, u nás nenajdete. Když se spolu učí mladší a starší děti, přirozeně spolu spolupracují a nesoupeří, jak to bývá zvykem u stejně starých žáků. Principy montessori pedagogiky jsou mnohem zábavnější, děti se učí rády," přiblížila základní principy vedoucí školky Jana Kelisová. Ve škole se učí v blocích a děti velkou část učiva jak ve školce, tak ve škole probírají na didaktických montessori pomůckách.

Školné v mateřince i v základní škole je 2 tisíce korun na měsíc na jednoho žáka.

ZUZANA MUSILOVÁ