„Některé venkovské prodejny se dostávají do obtížné ekonomické situace. Klesá maloobchodní obrat, zato se zvyšuje daňové zatížení (DPH). Pokud Česká republika nezrovnoprávní postavení venkovských prodejen COOP s ostatními menšími prodejnami, provozovanými převážně OSVČ bez povinnosti registračních pokladen, nebudeme zřejmě schopni do budoucna tyto obchody udržet", říká Vladimír Stehno, předseda představenstva COOP družstva Havlíčkův Brod.

V malých obcích klesá koupěschopnost obyvatel,  protože jejich obyvatelé venkovské prodejny využívají jen minimálně. Daleko horší je ale podle předsedy Stehna skutečnost, že prodejny družstva COOP se začínají dostávat do stále větší nerovnováhy z pohledu daňového a odvodového zatížení ve srovnání s provozovnami soukromníků (OSVČ). Jde samozřejmě i o vietnamské večerky, které v poslední době, dokonce i v malých městech, rostou jako houby po dešti.

Kdo neplatí DPH

„Vážím si pracovitosti vietnamských spoluobčanů, ale do budoucna není možné nerovnováhu dál prohlubovat," konstatuje Stehno. Jak vysvětluje, družstvo COOP disponuje moderní počítačovou technikou, která zaznamená doslova každou korunu, která přes pokladny družstva projde.

„Prakticky žádná menší prodejna provozovaná OSVČ, včetně vietnamských večerek, DPH neplatí, stačí se podívat na pokladní doklad, pokud jej ovšem vůbec dostanete," zdůrazňuje Stehno.  Na základě informací Marcela Wintera, předsedy česko-vietnamské společnosti je v ČR asi 36 tisíc vietnamským podnikatelů, dle údajů Ministerstva financí ČR z toho podnikalo v oboru maloobchod v roce 2010 v České republice asi 11 tisíc podnikatelů, z toho pouhých 493 byli plátci DPH, to jest asi 4,5 procenta. Z 243 tisíc českých podnikatelů v tomto oboru jich platí DPH asi sedm tisíc, to je zhruba 30,5 %. Po snížení hranice DPH na 750 tisíc korun za rok by se plátci DPH měli podle Stehna stát všichni prodejci, neboť ten, kdo tuto hranici obratu nedosáhne, nemůže ekonomicky fungovat.

Dle mého názoru jsou vietnamské večerky často pouze zástěrkou. V řadě z nich jsou zde prodávány nelegální cigarety i alkohol. Pro jídlo tam chodí málokdo. Když tady chtějí podnikat, tak by pro ně měla platit pravidla úplně stejná jako pro ostatní. Kontrolní orgány jsou na ně většinou krátké, raději tam ani nechodí, protože většinou v těchto situacích zapomínají, že umí česky. Jinak ale uznávám, že jsou většinou velice pracovití," říká například pan Václav z Havlíčkova Brodu.

„Mně podnikání Vietnamců ve večerkách nevadí. Myslím, že v Čechách jsou určité skupiny obyvatel, které škodí ekonomice mnohem víc," míní Petr Kerber z Havlíčkova Brodu.

Také v městečku Luka nad Jihlavou je otevřena vietnamská večerka. „Myslím, že místní občané jsou s provozem tohoto obchodu i nabídkou spokojeni. Žádnou stížnost jsem nezaznamenal," říká starosta Viktor Wolfl. Podle jeho názoru vietnamský prodejce rozšířil nákupní možnosti ve městě i do dnů a hodin, kdy mají jiné obchody zavřeno.
Vybere si zákazník
„V jiných státech zakázali nedělní prodej, ale u nás je to koníček. Vietnamský prodejce má otevřeno od rána do večera, v sobotu i v neděli," usmívá se starosta. Nicméně chápe, že některým místním obchodníkům taková konkurence „nevoní." „Určité napětí mezi nimi jistě vzniklo. Vietnamští obchodníci mají dobré ceny, pestrou nabídku zboží a obchod je už takový. Zákazník jde tam, kde je levně a kde je spokojený," míní starosta.

Naopak Marie Chladová z Havlíčkova Brodu v žádných obchodech patřících cizincům nenakupuje. „Nekupuji jejich textil a nebudu chodit ani do jejich obchodů. Osobně proti nim nemám nic. Jsem ale Čech a chci chodit nakupovat do českých obchodů. Vybrat si obchod, na to mám snad ještě právo a nic špatného v tom nevidím," konstatuje paní Marie.

Daňová „jízda"
bez pravidel

Argumenty, že vietnamští podnikatelé sice DPH a další daně neplatí, ale také od státu nevyžadují sociální dávky, jsou dle názoru některých českých obchodníků zavádějící a tvrdí: „Obchodníci mají děti. Manželky dostávají mateřský příspěvek, jejich děti využívají bezplatné školství a zdravotnictví, proto by bylo seriózní, aby  do státní pokladny odpovídajícím způsobem přispívali. Za takové situace by bylo logické, aby se odpovědné státní instituce co nejrychleji do problému vložily a sjednaly nápravu."

Finanční úřad má v oblasti DPH ale ze zákona svázané ruce. Podle něj totiž nelze nikoho nutit, aby se přihlásil k povinnosti platit DPH. Jde o čistě dobrovolnou povinnost, zda se dotyčný obchodník k platbě přihlásí, či nikoliv. Povinnost ze zákona nastává, jakmile dotyčný podnikatel dosáhne více než jednoho milionů korun obratu za uplynulých 12 měsíců. (od 1. 1. 2013 už jen 750 tisíc korun). Pokud však neexistuje nástroj ke kontrole příjmů, pak příslušné finanční úřady nemohou provádět kontrolu. Což podle odpůrců vietnamských večerek lze přirovnat například ke stavu, kdy sice platí pravidla silničního provozu, nicméně kontrola dodržování není možná. Pokutu uhradí pouze ten, kdo se dobrovolně přihlásí, že pravidla silničního provozu porušil.

Deník obdržel výsledky návštěv některých vietnamských večerek, kde zákazníci požadovali po prodavači daňový doklad. Autor tohoto kontrolního výzkumu si nepřeje být jmenován, ale Deník jeho totožnost zná. V jedné z večerek provozovatel doklad nemohl vydat – neuměl ho česky napsat. Doklad si vypsal zákazník sám. V jiné zase na daňový doklad nebylo možné dát razítko, které má prý u sebe majitel, ale vlastníka obchodu se zjistit nepodařilo. S hodnocením stavu souhlasí i Vladimír Stehno a konstatuje, že v těchto podmínkách je pozice družstva COOP velmi nevýhodná.

COOP se snaží pro udržení svých prodejen, hlavně na venkově, udělat maximum. „Chceme jednat s obecními úřady o možné spolupráci. Nechceme, aby na venkově české prodejny zanikly,  pokud se situace  nezmění a dojde k dalšímu navýšení daňového zatížení, pak možná začneme uvažovat o přenechání maloobchodu těm, kteří jsou oproti nám  zvýhodněni. Bohužel na to doplatí především stát, neboť těch průměrných 143 tisíc korun, které COOP družstvo HB spolu se zaměstnanci odvedlo formou daní a odvodů z mezd za každého svého zaměstnance, kterých máme asi 500, již nikdy neuvidí." zdůrazňuje Stehno.