„Pro sečení zvítězila firma GFP service s cenou, která je u jednotlivých tříd údržby až o padesát procent nižší, než byla dosavadní. U zakázky údržby mimo sečení zvítězila firma Purum, kde se očekává až pětadvacetiprocentní úspora nákladů," informoval žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Dohromady má jít řádově o milionové úspory ročně.

Trávu poseká firma GFP service z Prahy za 2 530 750 korun bez daně za rok. Za údržbu ostatní zeleně nabídla nejnižší cenu společnost Purum, taktéž pražská, a to ve výši 1 713 091 korun bez DPH. Žďárské zahradě Vysočiny, která se o zeleň ve městě starala v předchozích letech, radnice platila kolem deseti milionů za rok.

„Smlouvu jsme původnímu dodavateli vypověděli z důvodu prověření tržní ceny, nikoli kvůli nespokojenosti při plnění poskytovaných služeb, a výsledky výběrových řízení na údržbu veřejné zeleně nám daly za pravdu. Takto ušetřené prostředky mohly být již i v minulosti použity pro další rozvojové plány města," doplnil Navrátil. Kritériem výběru byla cena i kvalifikační a technické vybavení či příznivé reference.

Žďárští obyvatelé nejen na sociálních sítích diskutovali i o tom, proč radnice raději nedala přednost místním firmám. „Úsporu peněz beru, ale to se o zeleň, která se udržuje po většinu roku v podstatě neustále, budou dojíždět starat lidé z Prahy? Moc logické to není," je skeptický Josef Hora ze Žďáru nad Sázavou.

Legislativa ale zní jasně. „Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje zvýhodňovat dodavatele na základě toho, zda jsou místní, či nikoli," vysvětlil žďárský místostarosta Josef Klement. V opačném případě by městu hrozil postih ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž a zrušení zakázky. „Za město mohu říct, že bychom byli rádi, kdyby zakázky realizovaly místní firmy, ale pravdou je, že ty bohužel nenabídly konkurenceschopné ceny," dodal Klement.

„Obě firmy si budeme moci v praxi vyzkoušet a následně posoudit ještě v letošním roce. Tím si ještě před zimou obyvatelé ověří, zda se jedná o kvalitní dodavatele služeb," doplnil Navrátil. Smlouvy podle něj obsahují dostatečné záruky v případě, že se nebude jednat o kvalitního dodavatele. Jde například o smluvní pokuty, penále či možnost výpovědi smlouvy.

Na sociálních sítích se řešila i exekuce na fyzickou osobu jednatele společnosti GFP service, lidé se obávali nedůvěryhodnosti společnosti. „Podle zákona o veřejných zakázkách uzavíráme smlouvu s GFP service, tedy s právnickou osobou, a ta v insolvenci není. Kdybychom to neudělali, mohla by nás firma zažalovat, že se snažíme výběrové řízení obejít," řekl starosta s tím, že s přípravou výběrového řízení městu pomáhala marketingová firma. „Budeme ale samozřejmě ostražití a budeme chtít tyto věci vysvětlit," dodal Navrátil. U většiny služeb se již nepočítá s hodinovou platbou, ale za objem udržované zeleně na základě výsledků její pasportizace. Do podepsání smluv s novými dodavateli údržbu zeleně zajišťují firmy Zahrada Vysočina a Josef Řádek.