„Výsledná vysoutěžená cena je necelých 24 milionů korun bez daně. Samotné město Třebíč bude platit zhruba 19 milionů,“ řekl starosta Pavel Pacal s tím, že vodovodní a kanalizační síť bude pro město realizovat vodárenský svazek. K zasíťování nové průmyslové zóny by mělo dojít v průběhu orku 2019.