Procenta lidí bez práce spadla na 7,8, zatímco v únoru to bylo 8,5. „Je to významný pokles. Meziročně je to o 1650 nezaměstnaných méně,“ uvedl Ivan Mužík z třebíčského úřadu práce. V jeho evidenci bylo na konci uplynulého měsíce 4655 uchazečů o zaměstnání, jako obvykle převažovaly ženy. Nově si prostřednictvím úřadu hledá zaměstnání 431 osoba, oproti tomu 716 lidí si v březnu práci našlo.

„Uplatnili se především jako obchodníci a finančníci, prodavači, zahradníci, řidiči, v lesnictví, stavebnictví a strojírenství,“ informoval Mužík. A největší poptávka zaměstnavatelů je po truhlářích, lesních dělnících, kuchařích, řidičích, zámečnících, švadlenách, zednících, elektromechanicích a pracovních sílách do obchodu a služeb. Jak připomněl ředitel úřadu práce Vojtěch Vymětal, rozjíždí se letošní veřejně prospěšné práce.

Do těch se v březnu zařadili 32 nezaměstnaní, k tomu vzniklo 14 pracovních míst, na jejichž zřízení či část platu zaměstnanců přispívá právě úřad práce.